Our Nature | Doğamız

- please scroll down for English -

DOĞAMIZ
Yaşadığımız hoyrat politik – ekonomik iklim içerisinde hayat damarımız doğa geri döndürülemez biçimde talan ediliyor. Fotoğraflarım böylesi bir talanı mümkün kılan algı dünyamızdan ipuçları derlemeyi amaçlıyor. İnsansız doğadaki insan izlerinin anlamsızlığında, yapay doğa manzaralarının sakilliğinde kültür iklimimizin eğretiliğinin ve yapmacıklıklarının izini sürmeye çalışıyorum.
Bakış açısına göre kendisini ‘eşrefi mahlukat’ ya da ‘kültür sahibi yegane canlı’ addederek dünya bahçesinin bahçıvanlığına soyunan insan için doğa nedir?
Cevap gökyüzü manzarasına boyanmış AVM tavanlarında, maden alanlarında toprağın üstüne atılmış eldivenlerde, bir şantiyenin tahta perdesinin üstüne gerilmiş manzara resminde ya da evlerinden çok da uzak olmayan yalın bir doğa parçasının üzerinde artık sadece turist olabilen ziyaretçilerin yabancılıklarında bulunabilir mi?
Fotoğraflarım bu alanlarda geziniyor, sonunda pişmanlık ve vazgeçişi bulmayı umarak.

OUR NATURE
Within the brutal politic-economic climate we live in nature, our lifeline, is irrevocably pillaged. My photographs attempt to collate clues from our world of perception that enable such destruction. In the absurdity of human traces left in nature, I attempt to track down the tangling character of our cultural climate.
What is nature for the human being, who declares himself as the sole appropriate being or the only cultured being, and assumes the duty of the gardener of the world? Could it be that the answer is written on the ceiling of a shopping mall painted with a skyline; on the gloves tossed down at a mining zone; on the printed landscape on a tarpaulin draped on a construction site or on the stance of those who can be only tourist upon a plot of land not so far from their homes? My photographs gaze at them, in hopes of discovering regret and abandonment in the end. 
                                                                                                                                                                                               E.Ş. 2017 

using allyou.net