Parçalar İşaretler - Signs Fragments  


for English, please scroll down

Yeterince uzaktan bakıldığında her şehir doğanın üzerinde iri bir leke, içinde yaşayanların yeryüzünde bıraktıkları kümülatif bir izdir. Yaklaşılıp sokaklarında dolaşıldığında iz dağılıp parçalanır, her biri kendisini oluşturan insanlarla ilgili ipuçları sunan sayısız parçaya/işarete dönüşür.
Bir şehrin içinde olup biteni anlamak için onu var eden parçaların arasındaki ilişkiden yola çıkarız. İstanbul ve çevresinin şehir manzaraları kolayca tutarsız ve eğreti biçimde yan yana getirilmiş öğeler dizisiymiş gibi görülebilir, oysa öğelerinin arasındaki henüz söze dökülmemiş ilişki ortak bilincimizin bir şeması gibidir. Bu kendi ellerimizle çizmiş olduğumuz, henüz okuyamadığımız ve içinde olası geleceklerimizi barındıran bir şemadır. Parçaları her gün yeniden harmanlanan manzara karşısında Sultan 1. Ahmet’in vezirlerinden Kalender Paşa’nın hazırlattığı Falname’nin gelişigüzel bir sayfasını açarak geleceği görmeye çabalayan biri gibi hissederiz kendimizi: Ortak bilinç parçaları hala bir arada tutarken tekinsiz bir alan gibi gözüken geleceğin işaretleri belirip kaybolur. Manzarayı seyreder ve yaklaşmakta olanı her an değiştirebileceğimizi ummak isteriz.


Nature is our true environment and talking about environmental issues we actually talk about how we mistreat nature.
Our relation with the nature is a puzzling one: we come from her and we are nourished by her yet we treat her mostly like a careless plunderer.
I am interested in collecting photographic clues on how we perceive and interpret nature in our daily lives.
So living in my hometown Istanbul, an overcrowded yet constantly growing and changing city I photograph marks we leave on nature such as gloves left on the ground at a mining area just at the edge of the city and also the way we mimick her such as the ceiling of a shopping mull painted as blue skies… In the hope to find photographic clues about our relation with the nature and maybe also about our very nature.
using allyou.net